طراحی و احداث باغ میوه

بازدید فنی از باغ و مزرعه

نمونه برداری از آب ، خاک و گیاه

انجام آزمایشات آنالیز و توصیه های فنی

مشاوره و مدیریت اجرای پروژه های کشاورزی

مشاوره فنی به باغات و مزارع در غالب قرار دادهای متنوع موردی ، ماهانه ، سالانه و چند ساله 
مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×